Meeting of the Academic Board 2016-09-15

Por orde da coordinadora do programa de doutoramento Doc_TIC convócolle á seguinte reunión:

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

 

DATA:  15 de setembro de 2016.

HORA: 10 h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 2016-17.

4.- Aprobación da proposta de tribunal de Tese de Robles Bykbaev, Vladimir Espartaco

5.- Asuntos de trámite.

6.- Rogos e preguntas.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 13 de setembro de 2016

O Secretario de la CAPD

Manuel García Sánchez

Date: 
Thursday, September 15, 2016 - 10:00
Tags: